BASKIN HUN

BASKIN

A kosárlabda ihlette sportág – a Baskin – olyan új szemléletű szabályrendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy minden sportoló egészségügyi állapotától vagy földrajzi helyzetétől függetlenül egyforma jelentőséggel vegyen részt a játékban.Nem a játékosok alkalmazkodnak a sportághoz, hanem a sportági szabályrendszer követi a résztvevők sokféleségét.

A projekt célja

A projekt fő célja egy új, rendhagyó sportág – a Baskin – bemutatása, mely határon átnyúló közös sportrendezvények lebonyolításán keresztül realizálódva, új típusú együttműködést tesz lehetővé a határ mindkét oldalán élő ép és egészségileg fogyatékos lakosság számára.

A kosárlabda ihlette sportág – a Baskin – olyan új szemléletű szabályrendszerrel rendelkezik, ami lehetővé teszi, hogy minden sportoló egészségügyi állapotától vagy földrajzi helyzetétől függetlenül egyforma jelentőséggel vegyen részt a játékban. Nem a játékosok alkalmazkodnak a sportághoz, hanem a sportági szabályrendszer követi a résztvevők sokféleségét. A Baskin nem csak arról szól, hogy segítsünk a hátrányos helyzetű embereknek a sportolás élményében részesülni. Itt mindenkinek lehetősége van meghatározó szerepre és mindenkinek ki kell vennie a részét a csapatmunkából. Ez teszi a Baskint nem csupán egy játékká, hanem olyan hiteles sportággá, valamint közösségformáló erővé, ahol mindenki maximálisan ki tudja használni képességeit egészségügyi állapotától és földrajzi adottságaitól függetlenül. Mivel a fő szervező elv már a játék előkészületei alatt a szervezők közötti befogadó és együttműködő légkör megteremtése, a résztvevők közötti inkluzív sportolás élménye végig meghatározó a  közel egy éves folyamat során.A sportág különlegessége, hogy egyrészről új sporttörténeti megközelítést hoz létre, másrészről jóval szélesebb társadalmi csoportok előtt nyitja meg az együttműködő egészségmegőrzés lehetőséget, úgy, hogy közben hozzájárul a reálisabb önkép kialakulásához.

Jelen esetben kiemelt cél a határ mindkét oldalán élők életének jobbá tétele, közösségépítése, a társadalmi mellett a szociális kohézió növelése. Elsősorban az ifjúság megcélzásával, ugyanakkor a hozzátartozók, a csatlakozók és az újdonság iránt érdeklődők miatt jóval kiterjedtebb körben tervszerűen fejlesztve a térség életét és működését.

Tekintettel arra, hogy ez a projekt a térségben egy teljesen új sportág bevezetését jelenti, a helyzetleírásban fontos fókuszálni az általános sportági előzmények és a kapcsolódó sportágak, valamint a helyi nevelési rendszerek helyzetének bemutatására.

Az előzmények vonatkozásában meghatározó hogy az Olaszországból kiinduló sportág abból indult ki, hogy a sportolás öröméhez juttasson mindenkit: azokat, akiknek a mozgás a mindennapjaik természetes része és azokat is, akik valamilyen mentális vagy mozgásszervi rendellenesség miatt kevesebb lehetőséget kapnak az egészségmegőrzés területén. Meglepő gyorsasággal terjedt el a fenti megközelítés népszerűségét igazolva elsősorban Olaszországban és Spanyolországban.

Szlovákiában és Magyarországon az inkluzív sportolás és sportoktatás még gyerek cipőben jár. Olyan sportágra, aminek a szabályrendszerét úgy hozták létre, hogy együtt tudjon játszani ép és fogyatékossággal élő kevés példa van. A magyarországi mindennapos testnevelés és az integráció egyre szélesebb körű elterjedése azonban rávilágít ezeknek a lehetőségeknek a fontosságára, valamint a projektszerű, kellő marketinggel megtámogatott új sportági brandek jelentőségére. Épp ezért üde színfolt a magyarországi törekvések közül a projektben is résztvevő Fodisz ( A Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidő Sportszövetsége) színvonalas és áldozatos tevékenysége, ami garancia is egyben, hogy a projekttevékenység a lehető legkomolyabb intézményi támogatás és projektszemlélet mellett valósulhat meg.

Tekintettel arra, hogy Szlovákia és Magyarország is komoly kosárlabda kultúrával és eredményekkel büszkélkedhet, sőt a térségben több komoly együttműködő sportklub is található, feltételezhető, hogy egy jól felépített közös bevezető projekt alapján e sportolási lehetőség a térségben is hamar komoly népszerűségre tehet szert, új színfoltot megjelenítve a sport infrastruktúrálisan és tömeges sport lehetőségek tekintetében nem a legfejlettebb térségi intézményekben.

 

A célcsoportok azonosítása

Elsődleges célcsoport a térségben élő fiatalok közössége. Ezen belül elsősorban az iskolákban és gyermekotthonokban tanulók, magántanulók valamint tanítóik, edzőik, pedagógusaik. Utóbbiak bevonása, a kulcsemberek beazonosítása és részvevővé tétele nagyon fontos feladata a projektnek. A közvetlen bucsi és budapesti célcsoportok mellett lehet számítani a  a Pozsonyi, a Nagyszombati és Nyitrai kerületekből, valamint a szomszédos megyékből származó érdeklődő, csatlakozni szándékozó sportolókra, edzőikre és előbbiek hozzátartozóira. Mindezeken túlmenően, az új tevékenység megfelelő médiakampánnyal kiegészülve számíthat a két ország média figyelme által keltett további lelkes érdeklődők bevonzására is, megemelve ezáltal e térségekre irányuló általános figyelmet is.

 

Várható végtermékek, a projekt eredményei

A projekt legfontosabb eredményének – az új, közös tömegsport gyakorlat bevezetése által előidézett társadalmi és szociális kohézió növekedésnek – az elérése érdekében konkrét cselekvéssorozatok végén, konkrét cselekvési eredmények jönnek létre.

Ezek egy része a bevezetéshez szükséges szellemi termék: projektmenedzsment, képzési- és tan-, valamint médiaanyagok, szolgáltatások: képzések, médiaszolgáltatások, tanácskozások, rendezvények megszervezése, a mai kor követelményeinek megfelelő informatikai szolgáltatások. Másik része olyan kézzel fogható tárgyak és használati eszközök melyek egy része a tornatermek, sportpályák berendezésének átalakításához, játékra alkalmassá tételéhez szükségesek, másrészt a sportolók részvételét lehetővé tevő sportszerek, sportfelszerelések, az egyes betegségekhez kapcsolódó speciális – a tevékenységet releváns módon kiegészítő – segédeszközök és a mindezeket kiegészítő információs anyagok. E projekt külön infrastrukturális beruházási tevékenységet nem tartalmaz.

Összefoglalva azt várható, hogy a befogadó sportmodell a potenciális résztvevők egy sokkal szélesebb csoportjának nyitja ki a sportklubok és iskolák ajtóit, ezáltal minél szélesebb körben elterjedve támogatja a területi sportgazdaságot és és a sport társadalomépítő törekvéseit.

 

A projekt haszna

A szűken vett célközönség – az érintett térség ifjúsága – tekintetében a projekt fő hozadéka a régióban hiányterületként fellelhető inkluzív és exkluzív sportolási lehetőségek biztosítása, a testi és lelki egészségmegőrzés javulása és a kapcsolatteremtési lehetőségek növekedése mellett az egészséges ön- és világkép kialakulásának elősegítése. A bekapcsolódó edzők és pedagógusok új eszköztárat nyernek a nevelési, oktatási tevékenységük továbbfejlesztésére, kapcsolatrendszerük nemzetközi kiterjesztésére. A tágabb értelemben kapcsolódó hátrányos helyzetű térségi szereplők élete könnyebbé válhat a szociális kohézió erősödése révén, a kevésbé hátrányos helyzetűek pedig új gazdasági és társadalmi lehetőségekhez juthatnak a nemzetközi tevékenységi jelleg és a térségükbe irányuló megnövekedett közösségi figyelem révén.

 

Módszertan és kapacitás

A legfontosabb módszertani tényező  a  Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidő Sportszövetsége (Fodisz) és a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sport Egyesület nemzeti kosárlabda akadémia között létrejött együttműködési megállapodásra épített tapasztalatok és az alapító olasz példa tanulmányozásra épített új sportmódszertani megközelítés.

Ennek lényege, hogy a fenti szereplők tapasztalatait felhasználva, már új szakmai és földrajzi területek jöhetnek szóba, fokozatosan kiterjesztve és együtt továbbfejlesztve az eddig elért eredményeket. A fenti két intézmény a magyar fogyatékos diák, tömeg és versenysport két évtizedek óta működő alapintézménye, melyek hosszú évek óta tartó együttműködésüket az idei év elején közös többszázfős Baskin sportbemutatón helyezték új alapokra. Írásbeli együttműködési megállapodás került aláírásra, mely megerősíti újszerű együttműködési szándékukat. A Fodisz az országos hatáskörű intézményi legalitást és stabilitást, a KLKSE a “best practice” releváns módszertani gyakorlatok összefoglalását jelenti, kiegészülve Szlovákia két releváns képzőintézményével, ahol a határon átnyúló gyakorlatok legautentikusabban tudnak megvalósulni hiszen e helyek már rendelkeznek releváns tapasztalatokkal.

A szakmai és pénzügyi projektmenedzsmentet ellátó KLKSE mint akkreditált Magyar Nemzeti Kosárlabda Akadémia törvény alapján rendelkezik mindazokkal a szükséges feltételekkel, melyek a módszertani megvalósuláshoz nélkülözhetetlenek. (Sportiroda, kiépült egészségügyi, sport és szakmai adminisztráció, projektmenedzsment módszertan, tapasztalat és kapacitás, továbbá sport és likvid alapeszközök stb.)  A Fodisz több évtizedes országos központi szerepe alapján az ország egyik legkomolyabb sportszervezési, sportirányítási, média és hálózati kapacitással  rendelkezik, melyeket szintén a projekt rendelkezésére bocsát. A szlovák partnerek kíváló projektmenedzseri, sportszervezői és kiegészítő hálózati kapacitásokkal és tapasztalatokkal rendelkeznek.

 

A projekt innovatív jellege

Az inkluzív sportolás gyermekcipőben jár a kérdéses térségben. Meglévő eszközei hagyományos sportágra terjednek ki, hagyományos formákat öltenek. A “Baskin sport határok nélkül mindenkinek” projekt a sportági újdonság  megjelenése mellett, komoly új típusú szemléletformáló jellemzőkkel rendelkezik. Talán a legfontosabb újdonsága, hogy játékrendszerében nem az egyes személyt kell egy meglévő hagyományos sport szabályaihoz, kihívásaihoz igazítani, hanem a sportág szabályrendszere igazodik a játékosok világának sokszínűségéhez. Ez a különböző formájú együttműködés sérültek és épek között végighúzódik a projekt teljes ciklusán, kezdve a közös tervezéstől, a megvalósításon át az értékelésig.

A Baskin fentiekben bemutatott újdonság jellegű sportági megközelítése ugyanis azáltal, hogy újszerű eszközrendszerre ültette át a befogadás elvét, a bezárkózó reflexióktól a kulturális befogadási folyamatra való áttéréssel paradigmaváltást hoz a sporttörténetben és ezzel együtt a társadalmi és szociális együttélést jelentős mértékben képes tovább javítani a határmenti térségben is.

Maga a projekt nemcsak tárgya, de kiterjedése és megközelítési módszertana miatt is innovatívnak mondható, hiszen ilyen komoly, újszerű médiafigyelmet még nem kapott ismereteink szerint a térség egyetlen inkluzív sportfejlesztése sem.

 

A projekt eredményeinek fenntarthatósága

A Baskin projekt egy új típusú tömegbázisra épülő közösségi labda sportági gyakorlat bevezetését célozza nemzetközi viszonylatban. Ahhoz, hogy a projekt keretei között elért eredmény fennmaradhasson, biztosítani kell azokat a személyi, intézményi és tárgyi struktúrákat, melyek lehetővé teszik a projekt által megkezdett fejlesztési folyamat állandóságát.

Ami a személyeket illeti, e projekt keretében előálló módszertani fejlesztési anyagokat a több évtizedes gyakorlattal és tapasztalattal rendelkező Fodisz és a vele együttműködő KLKS szervezési szakemberei és edzői jelentik. Náluk is fontosabb azonban hogy ahogy elindult Magyarországon, úgy Szlovákiában is elinduljon az iskolai rendszerhez kötődő pedagógusok és edzők képzése, képzési anyagokkal történő ellátása majd továbbképzése szintén e projekt keretei között.

Az intézményi garanciát a Fodisz, a Búcsi általános iskola közoktatási intézmény, az együttműködő szlovákiai iskolák és a Nemzeti sportakadémiaként akkreditált Kiss Lenke Kosárlabda Suli sportegyesület jelentik.

Mindez azonban kevés lenne, ha nem lennének olyan speciális segédeszközökkel felszerelt tornatermek, szabadtéri pályák, játszóterek, amelyek e projekt keretei között történő megvalósítása szintén garancia tárgyi szinten e sportági kezdeményezés fennmaradására.

A megkeresendő általános és középiskolák, gyermekotthonok valamint, egyetemek mellett e projekt keretében érinteni kell további sportklubok megkeresését illetve bevonását, szintén népszerűsítő és fenntarthatósági szempontok miatt. Ahogy az egyes egyesületek, úgy az új kezdeményezések fejlődését és népszerűségét is meghatározzák a hazai és nemzetközi sikerek. Ezért ennek a projektnek a lezárásaként egyrészt egy térségi nemzetközi torna kerül hagyományteremtő szándékkal megrendezésre, másrészt a projekt által keltett várható érdeklődésre tekintettel felmérésre kerül a rendszeres bajnokság jellegű rendszer megszervezésének lehetősége.

 

Határon átnyúló hatás

A Baskin sportág egy bizonyos szintig megvalósítható nemzetállami szinten is, ugyanakkor nemzetközi együttműködés keretében történő továbbfejlesztése elkerülhetetlen, ugyanis korábban vázolt karakterisztikája miatt rendkívül jó eszköz a különféle jogi, közigazgatási és társadalmi különbségeket felmutató rendszerben élők egymáshoz közelítéséhez. Számtalan példa mutatja, hogy a sport önmagában is képes egy közösség életének rövid távú fellendítésére, ugyanakkor a hosszabb távú hatásokhoz szükséges az egyedi eredmények intézményesítése. Ennek első meghatározó lépése a projektformában történő közös megvalósítás, mely a tervezéstől egészen a közös értékelésig tart egy hosszabb – jelen esetben  közel 12 hónapos – perióduson keresztül. Az új sportolók megjelenése okozta személyes kapcsolatrendszer kibővítésén túlmenően a határmenti területek együttműködése új típusú eszközzel bővül, ezáltal új dimenziót kap e térség fejlődése. Társadalmilag befogadóbb, szociálisan érzékenyebb és egymásra utaltabb, valamint gazdasági lehetőségek szempontjából diverzifikáltabbá válik. Tehát nemcsak új eszközt, hanem ezzel együtt új fenntartható lehetőséget is lehet nyerni által, ami elmaradna az új projekt megvalósítás nélkül. Összefoglalóan a legfontosabb határon átnyúló hatás a szlovák és magyar résztvevők új dimenziójú kapcsolatának kialakulása és hosszabb távon is intézményesülő együttműködése.

 

A projekt kapcsolódása az Interreg V-A Szlovákia – Magyarország Együttműködési Programhoz

A “Baskin: sport mindenkinek határok nélkül” című projekt újdonság jellege miatt direkt előzményekkel nem rendelkezik az Együttműködési Program vonatkozásában. Ami a hátránya, ugyanakkor az előnye is, ugyanis viszont egy nem szokásos beavatkozási eszköz – az inkluzív sportkultúra népszerűsítése révén – igyekszik a térség iránti tágabb érdeklődés felkeltésére és a térségen belüli helyi kapcsolatok megerősítésére. Tekintettel arra, hogy a projekt szereplői és az érintett térségek helyi közösségei komoly sport és kultúrális eredményekkel rendelkeznek, a kettő új típusú keverékeként megjelenő Baskin tevékenység jó esélyt jelenthet hosszú távon a térség idegenforgalmi palettájának kiszélesítéséhez, ezáltal a határmenti térség vonzóbbá tételéhez.

A hosszú távú lehetőségek gazdasági vetületének kiaknázásához elengedhetetlenül szükséges a jól felkészült, testileg és mentálisan alkalmas munkaerő megléte, ugyanis egyre komolyabb teret nyer a közvetlenül határmenti térségben a szociális típusú – megváltozott munkaképességűeket is foglalkoztató – gazdaság fejlődése, melyben komoly szerepet játszhat az ifjúság egészségi állapotának javítását célzó Baskin sport. A sportolás lehetőségének hatására ugyanis jóval többen léphetnek be megváltozott munkaképességűként a munkaerőpiacra, növelve ezáltal az Együttműködési Program megvalósulásának esélyeit.

A projekt kapcsolódik továbbá minden olyan az Együttműködési Program keretében megvalósuló sérülteket és fogyatékosokat foglalkoztató projekthez, ugyanis úttörő és tájékoztató jellege révén egészségesebb életmódot nyújtva támogatja azok megvalósulását.