KLKS PALÁNTA KFT

Bemutatás

A KLKS Palánta Kft tulajdonosa a Kiss Lenke Kosárlabda Suli, mely egy 1998-ban alapított kosárlabdával,
azon belül is elsősorban utánpótlás neveléssel foglalkozó kosárlabda egyesület. Alapítója Kiss Lenke
328 szoros magyar válogatott játékos, Európa klasszis, olimpikon a hetvenes és nyolcvanas évek női
aranycsapatainak meghatározó tagja. Pályafutása során idehaza és több országban nemcsak a
kosárlabda sport területén alkotott maradandót, hanem a civil élet valamennyi ifjúsággal kapcsolatos
területén, melyet számos állami és civil szféra által odaítélt díj is bizonyít.
A Kiss Lenke Kosárlabda Suli 2018-ban Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémia címet szerzett, mely
a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által adható legmagasabb szintű utánpótlás nevelő
minősítés.

A KLKS egyesület országosan elismert szakedzők irányításával megvalósuló kiemelt célkitűzése, hogy
minél szélesebb körben ismertesse és szerettesse meg a kosárlabda játékot és ezzel hozzájáruljon az
egészséges és kiegyensúlyozott felnőtté váláshoz az oktatási rendszerben tanuló gyermekek számára.
Az ép gyerekek mellett fogyatékos gyerekek számára is nyújt rehabilitációs célú sportolási
lehetőségeket, pld. autista kosárlabda szervezésével.

Az egyesület az Újpesti központ fenntartása mellett a fővárostól északra jelentős utánpótlás hálózat
bővítésbe fogott, melynek eredményeként másfél év alatt nagyjából megduplázódott a sportolók
létszáma. A hálózatszervezés gyors sikere a kormányzati központi sportintézkedések mellett
elsősorban olyan a főváros vonzáskörzetében lévő kistelepüléseknek köszönhető, ahol a kosárlabdázás
a sportolási lehetőségen kívül jelentős ifjúság nevelési, motivációs lehetőséget is jelent.
Az elmúlt időszakban Budapest-Esztergom, Budapest-Vác-Szob, Budapest-Felvidék relációkban
számtalan kistelepülésen eddig közel harminc új csoportban történt meg a kosárlabdázás
alapfeltételeinek saját kezdeményezésből történő lefektetése, a képzés és az edzések előkészítése
illetve konkrét beindítása. A területi és létszámbeli növekedés, szervezeti átalakításokat is igényelt,
ennek okán került megalapításra a KLKS Palánta Kft is.
A szakmai tovább lepéshez elengedhetetlen egy megfelelő méretű és színvonalú kosárlabda csarnok,
mely helyt adhat a térségben élő gyermekek, valamint akadémiánk kiemelt csapatainak szakmai
fejlődéséhez egyaránt.

A 2017-es évben Budapest-Esztergom térségben Lábatlan, Dunaalmás, Szomód, Tardos,
kistelepüléseken már megtörtént a kosárlabdázás alapfeltételeinek lefektetése, míg Nyergesújfalu,
Bajót, valamint Esztergom iskolái is jelezték bekapcsolódási szándékukat a KLKS Utánpótlásfejlesztő
Programjába.
2018 tavaszán, belső szakmai továbbképzéseken ismerték meg a testnevelők Varga Mátyás szakedző
által készített szakmai anyagot. Bemutató edzéseket és a sportágat népszerűsítő programokat
szerveztünk az általános iskolák tanulói számára. Hatalmas érdeklődés övezte a kosárlabda
megjelenését a térségben, így az előkészítő csoportok 30-40 fős létszámmal indultak el a tanévben.
2018 őszén az egyesület alkalmazásába kerülő testnevelők részt vettek a Kosárpalánta Képzésen,
érvényes Kosárpalánta licenszet szereztek a 2018-19-es szezonra és iskoláikkal együtt bekapcsolódtak
a Kosárpalánta Programba, így a délutáni előkészítő csoportos edzések mellett az iskolai testnevelés
órákon is megjelent a kosárlabda.

Az egyesület 2019-ben, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által működtetett program
mintájára beindította a „Mentor Program”-ját, melynek keretein belül a szakmai vezetők edzéseket
vezettek és látogattak, szakmai tanácsokkal és elemzésekkel segítették a régióban dolgozó testnevelők
munkáját.

 

Sportfejlesztési program

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (az MKOSZ) és a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sport
Egyesület – Nemzeti Akkreditált Kosárlabda Akadémia (KLKS) kiemelt közös célkitűzése a Magyarország
határain belül és kívül élő magyar kosárlabda sportolói közösségek erősítése, együttműködésük
fokozása.
A modern korban kiemelten népszerű élsporthoz valamint az egészséges, mai világban helytállni képes
kiegyensúlyozott felnőtté váláshoz alapvető jelentőségű a sport, a sportolás és a sportkultúra fokozott
ápolása. Mindehhez elengedhetetlenül szükséges a magyar történelmi sportmúlt értékeit elismerő, a
jelen hazai és nemzetközi eredményeire építő, valamint a jövőre koncentráló sportolói, sportvezetői
felelősségtudat ápolása.
A magyar kosárlabdázás fejlődése szempontjából kulcsfontosságú a kosárlabdázás bázisának további
szélesítése valamint az MKOSZ célkitűzéseivel egybeeső új, fejlesztési módszerek és kiváló működési
gyakorlatok elterjesztése.
A KLKS sportfejlesztési stratégia alapcélkitűzése egy olyan egyedül álló módon több országra is
kiterjedő ifjúságnevelő tevékenységet végző utánpótlásképző sportcentrum kialakítása, mely jelentős
földrajzi területeket lefedve végez labdás utánpótlásképzést, oktatási tehetségmenedzsmentet,
szabadidősportot és fogyatékosnevelést. E nevelési rendszer minél korábbi életkorban behozza a
gyermekek életében a szervezett mozgást és a tehetséggondozást, melyet elsősorban labdasportokon
keresztül valósít meg.
Mindezekre építve a későbbiekben ezáltal jelentős területi lefedettségű nemzetközi relációjú
sportrendszer alakítható ki, amely akár nemzetközi térségi versenyeztetési rendszerbe illeszthető,
ezáltal megerősítve, revitalizálva és újjászervezve az általa érintett területeken az egészséges felnőtté
válást elősegítő sportéletet. A sportiskola jellegű fejlesztési tevékenységet a kormányzat és az MKOSZ
iránymutatása mellett a KLKS egyesület végezné, nonprofit alapon, a sportcélok mellett
nemzetpolitikai és a V4 szempontokra is kiemelt tekintettel.
Mivel az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 2021 őszére saját erőforrásból maximum további
néhány csoportban kezdődhet meg az új sportolók egyesületi vérkeringésbe való bekapcsolása, ezért
együttműködési megállapodás került aláírásra a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével, a fenti
közös célok megvalósítása érdekében.
Hosszabb távon a program többezer gyermek és ifjú rendszeres mozgásából fakadóan egy a határokon
átnyúló Kárpát-medencei új szabadidő- és versenysport utánpótlásfejlesztő közösségi tér megalkotását
tűzi ki célul, melynek felépítésében a felvidéki program tapasztalatai kiemelten felhasználhatóak
lesznek.

 

Sportszakmai célok
A térségben megkezdett sportszakmai munka folytatása, a kosárlabda sportág népszerűsítése –
tömegesítés, felmenő rendszerben építeni a korosztályos utánpótlás csapatokat. Lábatlan Város
Önkormányzatával együttműködve új sportolási alternatívákat teremteni a településen és annak
vonzáskörzetében.

Kosárpalánta Program
A térség általános iskoláiban a program folytatása, új iskolák bekapcsolásával. Részvétel az országos
versenyrendszerben, a testnevelők további képzése, az edzői licenszek megújítása.

Előkészítő csoportok – kiválasztás
A térségben lévő partneriskoláinkban működő előkészítő csoportok, sportági kiválasztást
követő centralizálása – U11 és U12-es fiú és lány korosztályos csapatok kialakítása,
felkészítése, versenyeztetése az országos versenyrendszerben.

Versenysport
Felmenő rendszerben, a 2021-22-es szezonban U14-es csapatok indítása az országos
bajnokságban, melynek alapját az idén U12-es korosztályból kiöregedő játékosok alkotják.
Edzőképzés
Belső edzőképző kurzusok szervezése, célzott kosárlabda szakemberképzés/továbbképzés a régióban.
Mentor Program folytatása, edzéscsoportok folyamatos látogatása, szakmai munka koordinálása.

Sportfejlesztési Program 2021 - Pályázat

Sportfejlesztési Program 2021 - Határozat

Sportfejlesztési Program 2022 - Pályázat

Sportfejlesztési Program 2022 - Határozat

Sportfejlesztési Program 2023 - Pályázat

Sportfejlesztési Program 2023 - Határozat