BASKIN -Médiá

Workshop prezentujúci baskický šport zorganizovali spoločne Basketbalová akadémia Kiss Lenke so sídlom v Budapešti a Základná škola Katona Mihály v Búcsi! - píše hirnavigator.hu

Baskin: šport pre každého bez hraníc

Premiumlap.hu zhrnul podstatu nového inkluzívneho športu!

Málokto ešte vie, čo je BASKIN

Sportmenu.hu predstavil náš projekt!

Baskin: šport bez hraníc pre každého

Kiss Lenke 328-násobný reprezentačný basketbal a Károly Molnár, viceprezident Basketbalovej akadémie Kiss Lenke, nám v Life TV povedali Vstávajte s nami o Baskin, kde spolu športujú zdraví aj zranení ľudia.

Spoznajte Baskicko: zdraví a zranení športovci spolu hrajú basketbal!

Kiss Lenke: Je zima, keď v športe počujem slovo bojkot!

V rozhovore pre Zsuzsu Csisztu hovoril prezident nášho združenia okrem vplyvu vojny na šport aj o integračnej povahe a spiritualite Baskin!

Ešte nikdy to tak nebolo! Medzinárodný turnaj I. Baskin

S odbornou podporou Národnej asociácie študentov, súťaží a voľnočasových športov zdravotne postihnutých (FODISZ) sa realizuje Program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, ktorý organizuje Basketbalová akadémia Kiss Lenke pre všetkých bez hraníc.

Vystúpenie v týždenníku MAGYAR7!

Ildikó Nagy-Miskó vo svojom článku s Baskinom pre deti so zdravotným postihnutím napísala skvelý materiál o našej dielni v Búcsi!

Ferenc Miriák napísal o našej akcii na Felvidék.ma!

BASKIN WORKSHOP

Pri prezentácii nového športu sme pre zúčastnené deti a ich vychovávateľov zažili nespočetné množstvo radostných chvíľ! Kvalitnými a profesionálne bezchybnými výkonmi sme sa snažili vzbudiť u všetkých záujem.

MAGYAR SPORT – ALMANACH 2021

Vydanie výročného maďarského športového almanachu na rok 2021 – “je zväzok, ktorý sa kvalitne a podrobne zaoberá udalosťami maďarského športu a predstavuje tematický maďarský športový život. Okrem samostatného vystupovania zväzov, škôl a klubov sa zaoberá všeobecným popisom inštitúcií maďarského športového života.

Maďarský športový život, podobne ako športový život celého sveta, prešiel v roku 2020 ťažkým obdobím. Vďaka účinným opatreniam a disciplinovanému správaniu našich športovcov a športových profesionálov však stále máme na čo spomínať a čo vypĺňať strany ročníka,“ píše Dr. Tünde Szabó, štátna tajomníčka pre šport.

Strany 96 a 97 publikácie pokrývajú šport Baskin!

Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége – Fodisz (facebook a webová stránka) 

2021. december 21.

 

Dnes bola podpísaná Zmluva o spolupráci medzi Basketbalovou akadémiou Kiss Lenke a Národnou asociáciou študentov, súťaží a voľnočasových športov zdravotne postihnutých. V rámci spolupráce FODISZ zaradil Baskin do svojho exkluzívneho poľa. Cieľom je propagovať v Maďarsku ešte menej známy šport medzi zdravými a hendikepovanými študentmi a zaviesť integrovaný šport do študentských a voľnočasových športov.

Signatármi boli prezident Akadémie: Kiss Lenke, predseda FODISZ: László Szabó. Na podujatí a odbornej diskusii sa zúčastnil aj výkonný predseda FODISZ Gábor Toponári a vedúci mužského oddelenia akadémie Balázs Rosta.

FODIS – Viac ako šport!