BASKIN – Diania

BASKIN

V rámci projektu Baskin: Šport pre všetkých, bez hraníc sa v Maďarsku aj na Slovensku uskutoční množstvo podujatí a športových podujatí. Prostredníctvom tematických programov získavajú pedagógovia a vedenie škôl pohľad na nový šport, ktorý prináša nový prístup a úplne iný prístup k spoločnej práci so zdravými a hendikepovanými ľuďmi.

 

Baskin: šport pre každého, bez hraníc

Medzinárodný turnaj I. Baskin

S odbornou podporou Národnej asociácie študentov, súťaží a voľnočasových športov zdravotne postihnutých (FODISZ) sa realizuje Program spolupráce Interreg V-A Slovensko-Maďarsko, ktorý organizuje Basketbalová akadémia Kiss Lenke pre všetkých bez hraníc.

Inkluzívny šport – Baskin – inšpirovaný basketbalom, má nový súbor pravidiel, ktorý umožňuje všetkým športovcom zúčastniť sa hry s rovnakou dôležitosťou pre ich zdravie. Nie hráči sa prispôsobujú športu, ale súbor pravidiel pre šport, ktorý sleduje rôznorodosť účastníkov.

V spolupráci s Basketbalovou akadémiou Kiss Lenke, ZŠ Katona Mihály v Búcsi a FODISZ sa 26. marca 2022 uskutoční 1. ročník Baskinského medzinárodného turnaja, ktorý je zároveň záverečným podujatím spomínanej medzinárodnej súťaže.

Cieľom turnaja je vytvárať príležitosti pre zdravotne postihnuté a zdravé deti na spoločné športovanie a budovať partnerstvá vo vzdelávaní a športe medzi školami zapojenými do programu. Zmyslom zápasov je zažiť radosť z hry, odmenené sú všetky tímy a hráči.

Po turnaji sa uskutoční aj tlačová udalosť.

TERMÍN TLAČOVEJ AKCIE: sobota 26.3.2022 o 16:00 hod.

16.00 – VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV Medzinárodného turnaja I. Baskina

16:30 – TLAČOVÁ KONFERENCIA

MIESTO TLAČOVEJ AKCIE: Reformovaná základná škola a gymnázium Istvána Benkőa, 1043 Budapešť, Nyár u. 4.

Na tlačovej konferencii vystúpia:

· Kiss Lenke, prezident – Basketbalová akadémia Kiss Lenke

· László Szabó, predseda – FODISZ (Národný zväz študentov so zdravotným postihnutím, súťažné a voľnočasové športy) a Maďarský paralympijský výbor

· Gábor Toponári, výkonný predseda – FODISZ (Národný zväz študentov so zdravotným postihnutím, študentské, súťažné a voľnočasové športy)

· Balázs Rosta, tréner NB2 pre dospelých / projektový manažér – Kiss Lenke Basketball Academy

Baskin: šport pre každého, bez hraníc

Prednáška a praktická ukážka

Prednáška a praktický ukážkový program na pomoc školskému vzdelávaniu v BASKIN športe!

Cieľom programu je priblížiť zúčastneným učiteľom a trénerom metodické základy hry Baskin, ako aj oboznámiť ich so štruktúrou praktickej realizácie. Súčasťou podujatia sú interaktívne teoretické a praktické prezentácie pre prihlásených telovýchovných pedagógov a trénerov.

Dátum: 17. marca 2022 štvrtok

Miesto: Springday Health Club (1042 Budapešť, Árpád út. 47-49.), Základná škola a gymnázium Újpesti Károlyi István (1041 Budapešť, Erzsébet u. 69.)

Program

7:30 – 9:55: Príchod, registrácia (1. zmena 7: 30-7: 55, 2.-3. turnus 9: 30-9: 55)

8:00 a 10:00 – Otvorenie – KISS Lenke

8:00 – 15:00 – Prednáška a praktický ukážkový program

15:00 – 15:45 Otázky a odpovede

16:00 Ukončenie programu

Baskin: šport pre každého, bez hraníc

Prezentácie - Budapešť

Cieľom prezentácie je predstaviť a priblížiť basketbalovú hru Baskin študentom školy a telovýchovným pedagógom. Počas programu budú predstavené špeciálne pravidlá hry, ako aj nácvik správneho rozcvičenia a odvodenia.

Dátum: 17. marca 2022 štvrtok

Miesta

Budapešť – Základná škola a gymnázium Újpest Károlyi Istvána (1041 Budapešť, Erzsébet u. 69.)

15:00 – 16:00: Ukážkový program Baskin Sports

Tréneri: Krisztina Wéber

Budapešť – Reformovaná základná škola a gymnázium Istvána Benkőa (1043 Budapešť, Nyár u. 4.)

16:30 – 17:30: Ukážkový program športu Baskin

Tréneri: Krisztina Wéber

Baskin: šport pre každého, bez hraníc

Prezentácie - Slovensko

Cieľom prezentácie je predstaviť a priblížiť basketbalovú hru Baskin študentom školy a telovýchovným pedagógom. Počas programu budú predstavené špeciálne pravidlá hry, ako aj nácvik správneho rozcvičenia a odvodenia.

Dátum: 10.03.2022 štvrtok

Miesta

Základná škola Dunaszerdahely – Szabó Gyula (929 01 Dunaszerdahely, Iskola u. 936/1

9:45 – 10:30: Ukážkový program športu Baskin

Tréneri: Kiss Lenke, Rosta Balázs

Komárom – Maďarská základná škola na ulici Eötvös (94501 Komárom, Eötvös u. 39)

12:00 – 12:45: Ukážkový program Baskin Sports

Tréneri: Kiss Lenke, Rosta Balázs

Rozlúčka – ZŠ Mihály Katona (946 35 Búcs, Fő u. 503, Slovensko)

14:30 – 15:15: Ukážkový program športu Baskin

Tréneri: Kiss Lenke, Rosta Balázs

Baskin: šport pre každého, bez hraníc

WORKSHOP

Dátum: 15.02.2022 utorok

Miesto: ZŠ Mihálya Katonu (946 35 Búč, Hlavná 503, Slovensko)

Program

09:45 – 10:00: Príchod, registrácia

10:00 – 10:15: Vernisáž – KISS Lenke, VÍŤAZKA Andrea, ROSTA Balázs

10:15 – 11:00: Zaradenie do športu (prednáška)

spravodajkyňa: pani Tóthné DR. KÄLBLI Katalin PhD

11:00 – 11:15: Prestávka na kávu

11:15 – 12:00: Základy hry Baskin (prednáška)

spravodajkyňa: pani Tóthné DR. KÄLBLI Katalin PhD

12:00 – 13:15: Obed

13:15 – 14:00: ukážka hry Baskin (praktická ukážka)

tréner: Balázs ROSTA

14:00 Ukončenie programu